Cocosbollsfabriken
Här kommer info om kommande marknader och liknande!

Marknader vi planerar att deltaga på under året:

1Vi deltar på Bondens Egen Marknad på yttre borggården i Linköping! Marknaden pågår varje lördag tom. 30:e september. Tiden är 9:30- 14! Kom och handla av traktens producenter! Blommor, grönsaker, kött, fisk, ägg & cocosbollar m.m.


Följ oss på sociala medier